Please login/register to apply for this job.
13 Dec 2018

Heltid Vikarierande intendent

Judiska museet – Postad av Judiska museet Överallt

Beskrivning av jobbet

Vikarierande intendent samling

Var med och forma en helt ny verksamhet

Museet är mitt uppe i en stark utvecklingsfas och arbetet som bedrivs omfattar nya basutställningar, en ny lokal och en helt ny inriktning och utformning av den museala verksamheten. Det nya museet invigs i juni 2019. Museet består av museichef, intendent, researcher, museipedagog och kommunikatör.

Det pågående mycket omfattande basutställningsarbetet omfattar dels arbetet med de föremål som ska införlivas i utställningen, dels arbetet med ett öppet magasin som ska visa samlingen i dess helhet och lyfta olika aspekter på en minoritets samlande.

Ett omfattande arbete har också inletts kring museets samling. Ett större stöd från Riksantikvarieämbetet har möjliggjort en omfattande satsning på samlingen, både vad gäller organisation och hantering av samlingen. Bland annat har en databas köpts in. Arbetet kommer att fortsätta och vara prioriterat under hela 2019 och 2020.

Rollen innebär att vara strategiska ansvarig för institutionens samlingsarbete, utveckla innehållet i den nya databasen samt planera för museets fortsatta arbete över en 5-årsperiod. Intendenten ansvarar också för, att i samarbete med museichefen, forma en utställningsplan för de temporära utställningar som kommer att genomföras från 2020. Även museets magasinsfråga måste få en mer permanent lösning för att underlätta ett kontinuerligt arbete med samlingen.

Eftersom organisationen är liten innebär tjänsten också ett antal arbetsuppgifter på ad hocbasis.

Intendenten är direkt underställd och rapporterar till museichefen.
Tjänsten är ett vikariat fram till 31 december 2019.
Museet tillämpar flextid och vissa judiska helgdagar är arbetsfria.

Ansvarsområden / Arbetsuppgifter:

 • Fördjupa och arbeta vidare på en plan för det fortsatt samlingsarbetet över en 5-årsperiod inkl. databashantering, tillkomsten av nya samlingar och proveniensforskning plus arkivering
 • Löpande omorganisering av dokumentation och bilder
 • Lösning av magasinsfrågan och magasinering och märkning av museets samling
 • Bistå hela verksamheten med kunskaper kring samlingsarbete
 • Vara ansvarig projektledare för planering av museets utställningsverksamhet
 • Upprätthålla och utvecklas museets nätverk inom området

Kunskaper:

 • Relevant akademisk utbildning
 • Erfarenhet av Primus databassystem
 • Erfarenhet av föremålshantering och samlingsförvaltning inkl. föremålsmontering
 • Goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med dokument- och arkivsystem
 • Praktisk erfarenhet i upprättande av styrande dokument för internt arkivarbete

Meriterande:

 • Erfarenhet av musealt arbete
 • Erfarenhet av biblioteks- eller arkivarbete
 • Kunskaper kring judendom och judiskt kulturarv
 • Förmåga att arbeta självständigt men även i team
 • Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)

 

Hur man ansöker

Vill du veta mer, kontakta museichef Christina Gamstorp på 070–399 23 52 eller christina.gamstorp@judiskamuseet.se. Skicka din ansökan till jobb@judiskamuseet.se senast 29 dec 2018. 

Jobbkategorier: Kulturmiljö. Omfattning: Heltid.

Oändliga.

395 totalt antal visningar, 2 idag

Söka det här jobbet