Please login/register to apply for this job.
3 apr 2019

Heltid Teaterchef/konstnärlig ledare

Martin Mutter Produktion Ekonomisk förening – Postad av Teater Martin Mutter Överallt

Beskrivning av jobbet

Befattningen

Som teaterchef/konstnärlig ledare ska du på ett inspirerande sätt utveckla verksamheten och du följer uppsatta visioner och mål.

Du har ekonomiskt ansvar och gör budget och budgetuppföljningar och har kontakt med vår revisor. Du gör ansökningar och redovisningar till Statens Kulturråd, Örebro Kommun och Region Örebro län samt andra instanser. Vår bokföring är i dagsläget utlagt till extern bokförare.

Kvalifikationer/kravprofil

Du har stor kännedom om den fria scenkonsten och dess villkor.

Du har utbildning/erfarenhet inom konstnärligt arbete samt erfarenhet från arbete som chef.

Du har förmåga att se helhet och är bra på att få medarbetare att arbeta mot ett gemensamt mål.

Du har förmåga att engagera dina medarbetare och tillvarata deras kompetenser och kreativitet.

Du har förmåga att tydliggöra ansvar och befogenheter.

Du är drivande och bra på att knyta kontakter och representera teatern.

Du är en god kommunikatör och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Du har personalansvar, planerar och fördelar arbete samt håller i regelbundna medarbetarsamtal. Du anställer personal efter förhandlingar utifrån de avtal som berör vår verksamhet.

Du har ansvar för den konstnärliga verksamheten och repertoarläggning. Du håller samtalen om konstnärlig kvalitet och konstnärlig utveckling levande och du möjliggör för de anställda att delta aktivt i repertoararbete genom att välkomna idéer och förslag. Du har ett stort kontaktnät och är öppen för att samverka med andra.

Som teaterchef/konstnärlig ledare har du även visst producentansvar.

Hur man ansöker

Ansökan/kontakt Välkommen med din ansökan via post: Teater Martin Mutter, Box 369, 701 47 ÖREBRO eller via mail: info@martinmutter.com senast 5/5 2019. Vill du veta mer, ring ordförande Kajsa Wadström 019-10 10 24 eller Sarah Broberg nuvarande chef/konstnärlig ledare 019-10 81 86 Anställning Tjänsten är på heltid med ett förordnande på tre år och möjlighet till förlängt förordnande. Tillträde 1 januari 2020. Avtal Martin Mutter Produktion Ekonomisk förening är medlem i Teatercentrum och följer kollektivavtalet slutet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet avseende anställda vid fria professionella teatrar.

Jobbkategorier: Teater. Omfattning: Heltid. Jobb taggar: fri scenkonst, scenkonst, och teater.

Oändliga.

154 totalt antal visningar, 1 idag

Söka det här jobbet