Please login/register to apply for this job.
16 maj 2020

Deltid Projektmedarbetare kulturell innovation

Hofs Lifs – Postad av Hofs Lifs Överallt

Beskrivning av jobbet

5 ST PROJEKTMEDARBETARE KULTURELL INNOVATION

Hofs Lifs söker fem medarbetare till Under Ekarna, ett kulturellt utvecklingsprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Anställningsperioden löper från september/oktober 2020 till 30 juni 2023. Samtliga anställningar är på 50% med möjlighet till utökning av tjänst.

  • Organisatör 0,5 (övergripande planering, ledning, utveckling, samverkan, budget)
  • Handledare kultur 0,5 (aktiviteter, kultur, hantverk, konst, trädgård, mat, utställning, renovering)
  • Handledare ungdomar 0,5 (handledning, aktiviteter, uppföljning)
  • Samordnare ungdomar 0,5 (planering, aktiviteter, samtal)
  • Kommunikatör 0,5 (information, marknadsföring, aktiviteter, samverkan, dokumentation)

Under Ekarna innebär att etablera en ny kulturell mötesplats för ungdomar med och utan funktionshinder. Mötesplatsen byggs upp av ungdomar i samarbete med ett arbetslag och ett nätverk av kulturaktörer, konstnärer, entreprenörer och forskare. Unga människor i regionen erbjuds kulturella lärlingsplatser. Det kommer också att anordnas kultur som kompetensutveckling och rehabilitering samt inkubator. Mötesplatsen blir en kombination av kunskapscenter, ateljé, verkstad, kafé, trädgård, scen, gårdsbutik och utställning. Avsikten är att utveckla en förändringsmöjliggörande plattform för såväl ungdomar som lokalsamhälle.

Ett arbetslag kommer att bildas för genomförandet av projektet. De fem medarbetarna ska komplettera varandra i ett nära samarbete utifrån sina olika kompetenser inom kultur, socialt, innovation och projekt. Den centrala uppgiften för arbetslaget är att förbereda och starta upp Under Ekarna som verksamhet. Projektet ska skapa goda förutsättningar för implementering och en långsiktig utveckling. Arbetslaget ges ansvar och frihet att lägga upp arbetet på ett sådant sätt som fungerar såväl för uppdraget som för gruppen.

Hofs Lifs är en allmännyttig ideell förening som har bedrivit verksamhet i Växjö alltsedan 2002. Föreningens huvudsakliga uppgift är att verka för tillkomsten av ett nutida kulturcentrum vid Ringsberg/Kristineberg. Flera publikationer och bildmaterial har tagits fram för att belysa såväl områdets historia, aktuella förhållanden samt framtidspotential.

Kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling är Hofs Lifs genomgående tema vilket genomsyrar all vår verksamhet. Mest kända är vi kanske för det stora solrosfältet som genomfördes i staden under fyra säsonger. Vi har också jobbat framgångsrikt med ett stort antal arbetssökande och sjukskrivna personer inom vår egenutvecklade kulturrehabilitering där bland annat trädgård, konst, mat och hantverk är bärande delar.

Sedan 2014 är Hofs Lifs etablerat vid Ringsberg/Kristineberg. I sju år har vi ansvarat för områdets markskötsel på uppdrag av VöFAB. De senaste åren har antalet kulturevenemang ökat betydligt. Under 2019 genomfördes närmare 100 offentliga arrangemang. Här gavs utrymme åt mat, musik, litteratur, teater, trädgård, hantverk, arkitektur och stadsplanering. Det kretsade också kring konst, livsåskådning, vetenskap och samhällsfrågor.

Hur man ansöker

Vi ser fram emot ett personligt brev som beskriver vem du är och där det framgår vilken tjänst du är intresserad av. Ta med varför och hur du vill arbeta i projektet. Berätta även om dina erfarenheter, styrkor och svagheter samt ange referenser. Sänd Din ansökan till hofslifs@hofslifs.com senast 8 juni 2020. Mer information - www.hofslifs.com/underekarna.html Kontakt  Daniel Ekman, daniel.ekman@hofslifs.com   HOFS LIFS, Kungsgatan 29, 352 33 VÄXJÖ,  hofslifs@hofslifs.com www.hofslifs.com  facebook.com/hofslifs instagram.com/hofs_lifs  

Jobbkategorier: Projekt. Omfattning: Deltid.

Oändliga.

585 totalt antal visningar, 6 idag

Söka det här jobbet