Please login/register to apply for this job.
10 Aug 2018

Heltid Projektledare: Lokal demokrati, delaktighet och ung organisering

Folkets Husby – Postad av Kulturjobb Stockholm, Stockholms län, Sweden

Beskrivning av jobbet

PROJEKTLEDARE: LOKAL DEMOKRATI, DELAKTIGHET OCH UNG ORGANISERING

Med fokus på utveckling av Inkubatorverksamhet och metoder för delaktighet

Det här är en spännande tjänst för dig som vill vara med och utveckla en unik verksamhet i Sverige! Här kommer du att trivas om du söker ett omväxlande arbete i en mångkulturell miljö med innovativa arbetsmetoder.

Hösten 2018 utvecklar Folkets Husby sin verksamhet med fokus på delaktighetsfrågor med utgångspunkt i underifrån-engagemang och boendes intressen. I centrum för arbetet står kunskapsfrågor kring hur individer och föreningar kan organisera sig, utveckla sin delaktighet och skapa sig inflytande. Arbetet består av att utifrån boendes idéer arbeta fram strukturer för en sådan långsiktig satsning. Arbetet fokuserar till viss del specifikt på målgruppen unga vuxna. Du behöver vara lyhörd, driven och ha stor social kompetens.

Du som söker tjänsten ska vilja jobba för och utveckla en nystartad medborgardriven mötesplats med en ideell lokalt förankrad styrelse som arbetsgivare.

Plats: Folkets Husby

Omfattning: 100%, dagtid, arbete på kvälls- och helgarbete kan förekomma. Arbetstiden förläggs utifrån överenskommelse med verksamhetschef.

Anställningsform: Visstidsanställning 12 mån

Ansökan: Vi tar emot ansökningar och genomför intervjuer löpande. Ansökan ska innehålla ett CV och personligt brev. Detta skickas till verksamhetschef Hedvig Wiezell på hedvig@folketshusby.se. Märk din ansökan med Projektledare: Lokal demokrati, delaktighet och ung organisering

Ansökningstid: Skicka in din ansökan fram till 3 september 2018.

OM FOLKETS HUSBY

Folkets Husby är en ideell förening som bildades hösten 2015 och hade sitt allra första årsmöte i april 2016. Sedan dess har ett 50-tal föreningar och privatpersoner blivit medlemmar och engagerat sig i huset på olika sätt. Folkets Husby driver den medborgardrivna mötesplatsen Husby träff på ca 700 kvm i hjärtat av Husby. Föreningen står på tre pelare; folkbildning, kultur och samhällsengagemang.

Folkets Husbys styrelse, valberedning och personal i huset består av en sammanslutning av boende och verksamma personer i området som delar ett stort och gemensamt intresse – att styrkan finns hos de boende.

Genom att det har bildats en ideell förening i syfte att skapa en medborgardriven mötesplats i Husby, öppnas många vägar och möjligheter att skapa ett hus för olika verksamheter. Målet är att ge utrymme till alla röster i norra Järva, med en bredd som gör att varje medborgare känner att huset är till för dem.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer inom din tjänst ansvara för att utveckla verksamhet för att stärka boendes egenmakt, delaktighet i den lokala demokratin och att arbeta fram forum där föreningar, boende och myndigheter möts för ömsesidig dialog och lyssnande. Arbetet görs utifrån boendes behov och med husets helhet i fokus.

En del av detta arbete är att vidareutveckla Folkets Husbys Inkubatordel med fokus på samhällsnyttig verksamhet av och för unga vuxna. Inkubatorn är en plattform för ungas organisering med målet att stärka egenmakten, erbjuda fysiska arbetsrum och ge verktyg till föreningsutveckling, samhällsengagemang och demokratisk delaktighet. Du kommer att utforma utbildningsinsatser av stärkande karaktär i syfte att stärka deltagarna och närområdet.

Arbetet utgår från boendes behov och sker i samverkan med aktörer som t ex folkhögskola, universitet, forskare, samt ideell och offentlig sektor.

Arbetsuppgifterna avser bl a att:

– I dialog med medlemsföreningar och boende utveckla forum för medborgarinflytande

– Utveckla och tillgängliggöra kvalitativ verksamhet och struktur för Ínkubatorns verksamhet med föreningsutveckling och entreprenörskap

– Koordinera och genomföra program inom ramen för Lokal demokrati och delaktighet med föreläsningar, workshops, seminarier, studiebesök i samverkan med aktörer och partners

– Dokumentera och kommunicera innehållet i verksamheten både internt och externt

– Utvärdera och kontinuerligt följa upp insatserna med övrig personal och arbetsgrupp

Projektledarens närmaste kontaktperson är verksamhetschefen.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som tidigare har arbetat med demokratiarbete, socialt arbete, organisering eller metodutveckling med erfarenhet av projektledning. Du har erfarenhet av att arbeta fokuserat och målinriktat med lokal organisering och medskapande metoder. Du har relevant utbildning inom socialt arbete, projektledning eller har motsvarande kunskap inhämtad på annat sätt. Vi ser gärna att du har en koppling till närområdet i Järva.

Du behärskar svenska obehindrat och pratar gärna t ex arabiska, somaliska, tigrinja, dari eller persiska.

PERSONLIGA FÄRDIGHETER

Du har en god social kompetens och är lyhörd

Du är flexibel och arbetar både självständigt och i nära dialog med medarbetare

Du har en god förmåga att arbeta fokuserat och målinriktat

Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och en god samarbetsförmåga

Du har en förmåga att arbeta både strategiskt och operativt

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Visstidsanställning 12 mån

Tillträde omgående

Fast lön

Utdrag från brottsregistret inlämnas enligt rutin innan uppdraget påbörjas. Folkets Husby arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

För frågor och ytterligare information om tjänsten, kontakta:

Verksamhetschef Hedvig Wiezell 072 501 22 49

Styrelseordförande Hayaat Ibrahim 0704 25 29 22

Välkommen med din ansökan redan idag!

Vi tar emot ansökningar via e-post hedvig@folketshusby.se fram till den 3 september 2018

Hur man ansöker

Sök jobbet senast 3 september 2018

Ansökan via e-post: hedvig@folketshusby.se

Jobbkategorier: Projekt. Omfattning: Heltid.

Oändliga.

134 totalt antal visningar, 9 idag

Söka det här jobbet