Please login/register to apply for this job.
6 okt 2019

Heltid Producent Folk- och världsmusik, Gävle

Region Gävleborg, Kultur- och Kompetensnämnd – Postad av Kulturjobb Överallt

Beskrivning av jobbet

Vi söker dig som tillsammans med oss inom Kultur och kompetensförvaltningen vill bidra till att stärka och utveckla Gävleborgs län. Vi är ungefär 160 medarbetare som arbetar inom avdelningarna Arbetsmarknad och kompetens, Kultur Gävleborg samt vid våra tre folkhögskolor; Bollnäs, Forsa och Västerberg. Folkhögskolorna bedriver utbildning, folkbildning och viss konferensverksamhet. Arbetsmarknad och kompetens samordnar utvecklingsprocesser inom arbetsmarknads- och kompetensområdet tillsammans med interna och externa aktörer. Kultur Gävleborg genomför utvecklingsinsatser, produktioner, utbildning och rådgivning. Inom förvaltningen handläggs även fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen samt verksamhets- och utvecklingsbidrag till folkrörelserna och föreningslivets regionala verksamheter.
Kultur Gävleborg är avdelningen för Region Gävleborgs egen kulturverksamhet som rymmer strateger, verksamhetsutvecklare och producenter inom konst, film, crossmedia, hemslöjd, bibliotek, litteratur, världsarv, dans och musik. Tillsammans arbetar vi för att förverkliga intentionerna i den regionala Kulturplanen http://www.regiongavleborg.se/kultur/kulturplan-gavleborg/kulturplan-2019-2021/

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som brinner för musik och som vill få andra att känna likadant. Som producent är du länken mellan artister och arrangörer, institutioner och eldsjälar och din lyhördhet och förmåga att inspirera är det som får dem att mötas. I rollen som producent ingår att strategiskt arbeta mot att stärka och utveckla folk-och världsmusikgenren. Detta genom att skapa och utveckla både interna och externa nätverk. Kultur Gävleborgs team för musik erbjuder konserter och projekt inom alla genrer för alla åldrar. Vi anlitar frilansande musiker, samarbetar med länets konsertarrangörer och jobbar för ett levande och varierat musikliv i hela länet. Du ansvarar för våra offentliga konserter, festivaler och projekt främst inom folk- och världsmusik, men även för samarbeten mellan olika konstarter. Du sätter samman vårt konsertutbud i folk- och världsmusikserien FolkmiX och håller i kontakter med artister och arrangörer. Du entusiasmerar och stöttar våra konsertarrangörer och driver vår ungdomsorkester Gävleborgs Ungdoms Folkband, GUF. Du kommer att ingå i gränsöverskridande samarbeten och projekt med övriga verksamhetsutvecklare hos oss. Du kommer också att samarbeta med institutioner, kommuner, föreningslivet och fria aktörer. Du är direkt underställd avdelningschefen för Kultur Gävleborg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
  • har en gedigen musikbakgrund, administrativt eller som utövare, med ett genuint intresse för och breda kunskaper om musik
  • har en relevant högskoleutbildning
  • har ett gott kontaktnät inom genren och inom svenskt och gärna internationellt musikliv i stort
  • är van att samarbeta och att arbeta i projekt
  • har erfarenhet av och tycker om att samarbeta med föreningslivet
  • har en pedagogisk ådra
  • är handlingskraftig, har stor egen drivkraft med förmåga att arbeta självständigt mot gemensamma mål
  • har god social kompetens, samt ett praktiskt och organisatoriskt sinne
  • besitter god förmåga att tala och skriva svenska och engelska
  • har körkort och grundläggande datorkunskaper

Övrigt

Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kultur, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss! Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Hur man ansöker

Kontaktpersoner

Camilla von Bothmer, Musikhandläggare, Telefonnummer: +46 705 19 59 77
Carin Palmqvist Isaksson, Avdelningschef, Telefonnummer: +46 722 15 09 71

Fackliga kontaktpersoner

Helén Rangsmo Lundvall, VISION, Telefonnummer: 026-15 59 88
Christine Wennerholm, SACO, Telefonnummer: +46 706 00 72 46

Jobbkategorier: Musik. Omfattning: Heltid.

Oändliga.

130 totalt antal visningar, 5 idag

Söka det här jobbet