Please login/register to apply for this job.
27 feb 2019

Frilans Mentor

Myter och verkligheter- en lesbisk odysse – Postad av lesbisk odysse Överallt

Beskrivning av jobbet

Open Call: utlysning av konstnärligt uppdrag samt mentorskap till projektet Myter och verkligheter – En lesbisk odyssé

Ansök före 22 mars 2019.

Vi söker lesbiska och queera yrkesverksamma konstnärer, musiker, författare eller motsvarande inom konstnärlig verksamhet, med anknytning till Norrland och / eller Sapmí.

Uppdraget är att genomföra ett verk utifrån projektets tematik samt vara mentor och handleda en grupp lesbiska/queera ungdomar.

Mentorernas och mentorsgruppernas verk kommer cureras till en turnerande utställning.

Om projektet Myter och verkligheter – En lesbisk odyssé

Projektet drivs av föreningen Lesbisk Makt och arbetar med lesbisk historia och nutid i de norra länen. Genom historisk och samtida research, ett kringresande lesbiskt museum och ett konstnärligt mentorsprogram ska projektet ge lesbiska, queera och trans-ungdomar med anknytning till Norrland ökat tolkningsföreträde i historieskrivningen, strategier att leva ett gott liv och verktyg att uttrycka sig konstnärligt.

Om Mentorsprogrammet

Deltagarna är i åldrarna 15-25 år med erfarenhet av att arbeta med konst/konstnärliga uttryck. I mentorsrollen ingår att lära ungdomarna om betydelsen av normbrytande historieskrivning och uttryckssätt, samt att handleda i skapandet av verk.

Mentorsprogrammet inleds med en startträff och slutar med en avslutningsträff. Tiden däremellan bygger mentorsrelationen främst på kontakt via på Skype/telefon samt en eller två fysiska träffar. Under startträffen håller du som mentor en workshop utifrån din praktik för deltagarna

I uppdraget som mentor ingår ett huvudansvar för att upprätthålla kontakt, att ta hand om stämningen och relationerna i din mentorsgrupp. Som mentor ansvarar du även för att boka resor samt redovisa kvitton till projektledningen.

Uppdragets omfattning

Uppdraget börjar i september 2019 och avslutas i november 2020. Totalt rör det sig om 5 veckors heltidsarbete för mentorskapet. Därutöver erhåller du arvode för genomförande av eget verk.

Arvode: Uppdraget som mentor, sammanlagt 100% i fem veckor arvoderas med 57.000 SEK inklusive moms på faktura.

Arvode: Genomförande av eget verk samt projektets visningsrättigheter i 48 månader arvoderas med 30.000 SEK på faktura.

Meriterande

Att i din konst ha berört frågor om sexualitet, identitet, Sápmi/Norrland, historiska perspektiv.

Egna erfarenheter av att rasifieras.

Pedagogisk erfarenhet och/eller annat arbete med barn och unga. 

Konstnärlig utbildning på högskola/universitet eller motsvarande hög utbildning inom ditt område (exempelvis Samernas utbildningscentrum, Järnakademien etc). 

Hur man ansöker

Sista ansökningsdag fredag 22 mars 2019.

Skicka CV samt personligt brev på max en A4-sida till odysse@lesbiskmakt.nu

Kontakt och mer information

Lidia Svensson lidia@lesbiskmakt.nu

Läs mer om projektet på https://www.facebook.com/lesbiskodysse samt www.odysse.lesbiskmakt.nu

Jobbkategorier: Konst. Omfattning: Frilans.

Oändliga.

923 totalt antal visningar, 1 idag

Söka det här jobbet