Please login/register to apply for this job.
2 Okt 2018

Heltid Kulturskolelærer

Hammerfest Kulturskole – Postad av Hammerfest Kulturskole Finnmark, Norway

Beskrivning av jobbet

Hammerfest kulturskole holder til i Arktisk Kultursenter i godt egnede lokaler. Kulturskolen er et aktivt ressurssenter for kommunens skoler, med ukentlig undervisning i musikk og dans i grunnskolene, og for det frivillige kulturlivet, med blant annet dirigent- og instruktørtjenester til flere korps og kor. Kulturskolens lærerorkester gir egne konserter, støtter kor og korps og opptrer gjennom Den kulturelle spaserstokken.
Hammerfest kommune er medlem i Norsk kulturskoleråd, og deres nasjonale rammeplan for kulturskolene er av kommunestyret vedtatt som grunnlagsdokument. Kulturskolen har for tiden 15 ansatte og gir tilbud innen dans, musikk og visuelle kunstfag. Det er i dag ca 400 elever i kulturskolen og ca 100 på venteliste.

Arbeidsoppgaver:
Undervisning i sang, om mulig også piano, korledelse og grunnskoleprosjekter.
20% av stillingen vil være utøvende.

Kvalifikasjonskrav:

Utdanning:
Minimum treårig høyere kunstfaglig utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag og praktisk pedagogisk utdanning, eller faglærerutdanning med minimum 120 studiepoeng kunstfag.

Personlige egenskaper:
God evne til relasjonsbygging, kommunikasjon med elever, foresatte og kollegaer.
Gode samarbeidsevner.
Fleksibel.

Ferdigheter:
Gode pedagogiske evner og høye faglige ferdigheter.
Undervisningserfaring.

Stillingen er fast 100 %. Dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene, så kan andre vurderes for midlertidig tilsetting ut skoleåret. Undervisningserfaring er en fordel.

Stillingsspesifikke krav:
Det stilles krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvis Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen § 10-9, og Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1.

Vi tilbyr blant annet:

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Eget introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtaleverk, tilsettingen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer

Generelt:
I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Innbyggere i Finnmark tilbys nedskriving av studielån, sjekk tiltakssonen. Opplysninger om Hammerfest finner du blant annet her Hammerfestby. Nærmere opplysning om stillingen får du ved å henvende deg til virksomhetsleder Tom Løkken Antonsen, tlf. 78 40 20 76/400 99 110, eller e-post til; tom.lokken.antonsen@hammerfest.kommune.no

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/157905/kulturskolelaerer-hammerfest-kulturskole#.W7NXZYgYB10.facebook

Hur man ansöker

Elektronisk søknadsskjema finner du på jobbnorge.no: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/157905/kulturskolelaerer-hammerfest-kulturskole#.W7NXZYgYB10.facebook

Jobbkategorier: Musik. Omfattning: Heltid.

Oändliga.

81 totalt antal visningar, 6 idag

Söka det här jobbet