Please login/register to apply for this job.
21 Jun 2018

Heltid Kulturhandläggare dans och samtida cirkus

Carin Fahlen – Postad av Kulturforvaltningen Stockholm, Stockholms län, Sweden

Beskrivning av jobbet

Kulturförvaltningens avdelning för strategisk samordning ansvarar för kulturnämndens stödgivning till kultur- och föreningsliv samt folkbildning i Stockholms län samt också för kartläggningar, utredningar och strategiska översyner inom ramen för samverkan i länet. Till avdelningen hör även arbetet med att förmedla kulturupplevelser inom verksamheter i landsting och kommuner.
Som handläggare för stöd till länets kulturliv med fokus på dans och samtida cirkus ingår du i ett team som under de närmaste åren är uppe i ett omfattande förändringsarbete. Tillsammans utvecklar vi kulturförvaltningens stödformer och implementerar nya arbetssätt, vi implementerar en regional kulturstrategi och utvecklar samverkan med kommuner samt kultur- och föreningsliv. Du deltar självständigt i handläggning av de olika ekonomiska stöd som kulturnämnden beslutar om till fristående kulturorganisationer i Stockholms län.
Du handlägger även andra ärenden som knyter an till arbetsområdet så som att besvara remisser, att ta fram underlag och statistik samt att följa upp de verksamheter som får stöd. Handläggning av landstingets stöd till studieförbunden kan komma att ingå i tjänsten, varför intresse för och kunskap om detta område är meriterande. Arbetet innebär omfattande externa kontakter med företrädare för de aktörer som söker stöd men också med myndigheter inom området. Stort fokus ligger på att stödja och främja kultur för, av och med barn och unga.
Kvalifikationer: 
Du har god kunskap om kulturlivet i länet och har högskoleexamen, eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarande, inom kulturområdet samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta med handläggning av dans och cirkus. Du har god förståelse för kultursektorns villkor samt känner väl till det regionala dans och cirkuslivet, dess verksamheter och organisation samt förutsättningarna för det offentligas finansiering av dessa. Inom din konstform har du djup och bred kunskap. Du är van att hantera många olika projekt samtidigt och har strategiska, administrativa och analytiska färdigheter. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift och att producera egna skriftliga underlag av hög kvalitet.
Personliga egenskaper: 
Du har god samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt. Du har ett starkt intresse för kulturförvaltningens verksamhetsområde. Du trivs med att arbeta inom en verksamhet som präglas av hög kompetens och fokus på leverans och är bra på att arbeta både självständigt och i grupp. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du är lugn och stabil och kan prioritera och fokusera.

Hur man ansöker

Ansök via Stockholms läns landstings rekryteringsportal https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1354&ProjectId=154731&DepartmentId=54779&MediaId=5

Jobbkategorier: Kulturföreningar/institutioner. Omfattning: Heltid. Jobb taggar: 100 64.

Oändliga.

572 totalt antal visningar, 6 idag

Söka det här jobbet