Please login/register to apply for this job.
2 okt 2019

Frilans Kulturaktör

Sveriges Konsumenter – Postad av Omskaparna Överallt

Beskrivning av jobbet

Vad är Omskaparna?

Omskaparna är ett treårigt metodutvecklingsprojekt som skapar förutsättningar för elever i årskurs 4-6 att lära sig mer om och utforska omställning och hållbar utveckling genom kreativt skapande tillsammans med professionella kulturaktörer. Projektet drivs av Sveriges Konsumenter med medel från Allmänna arvsfonden.

Vi söker nu kulturaktörer för att under våren 2020 genomföra de första Omskaparprojekten på någon av våra tre testskolor.

Ett Omskaparprojekt innehåller följande delar:

(fördelat över två-tre månader)

 • Omstart – uppstart med elever, lärare, kulturaktörer, och eventuellt politiker 1,5-2 h
 • Omtänk – 5 lärarledda lektioner á 1,5 h som genomförs med 1-2 lektioner i veckan (2-4 veckor)
 • Omskap – 4 träffar med kulturaktörer ca 2 h per träff (exklusive rast). Förslagsvis 1 träff/vecka i 4 veckor
 • Omställning – avslutning ca 1,5-2 h då eleverna delar med sig av sin process till andra, det kan vara övriga elever på skolan, anhöriga och politiker eller andra makthavare

Därutöver tillkommer avstämning och planering mellan kulturaktör och lärare inför och efter Omskaparprojektet.

Om uppdraget

Som kulturaktör i ett Omskaparprojekt ansvarar du för att eleverna får prova på konstnärliga arbetsmetoder inom ditt fält med omställning och hållbar utveckling som tema. Efter att eleverna varit delaktiga i ett Omskaparprojekt tillsammans med lärare och kulturaktör har de fått uppleva konkreta verktyg för en hållbar framtid, gestalta den värld de vill leva i genom en kreativ process och göra sina röster hörda genom konst och kultur. Förhoppningen är att de genom detta har fått en ökad känsla av att de kan:

 • Bidra till en hållbar framtid
 • Skapa kreativt
 • Påverka tillsammans

Utbildning

Den 20 november 2019 arrangerar vi en heldagsutbildning (ca kl.9-17) om projektets metod och material. Vi vill att de kulturaktörer som genomför Omskaparprojekt har genomgått denna utbildning. Vi står för resa och vid behov en övernattning för personer utanför Stockholm. Läs mer om utbildningen här!

De tre uppdragen

Omskaparprojekt på Backeboskolan

Var: Backeboskolan ligger i Saltsjö-Boo
Veckodag: veckodagar bestäms tillsammans med lärarna på skolan
När: Omstart i början av februari 2020 och därefter Omskap en gång i veckan mellan ca v.13-17 med uppehåll för påsklov.
Årskurs: 4, 5 och 6
Hel eller halvklass: tre helklasser
Kulturform: Skolan är extra intresserad av dans och samarbete med en dansare är önskvärt men inget krav. Även kulturaktörer med andra kulturformer är välkomna att söka. Vi ser gärna att kulturaktörer samarbetar över sina kulturformer och ni får gärna ansöka tillsammans, alternativt att ni i er ansökan uppger om ni kan tänka er att samarbeta med en annan kulturaktör eller helst genomför Omskaparprojekt själva.

Omskaparprojekt på Juringe skola

Var: Juringe skola ligger i Segeltorp, Huddinge
Veckodag: Förmiddagar en dag i veckan. (veckodag bestäms tillsammans med klassläraren)
När: Omstart i mitten av januari 2020 och därefter Omskap en gång i veckan mellan ca v.11-16 med uppehåll för påsklov.
Årskurs: En åldersblandad klass 4-5
Hel eller halvklass: helklass med 22 elever
Kulturform: Klassen är extra intresserad av skrivande och drama och samarbete med en författare och/eller skådespelare är önskvärt men inget krav. Även kulturaktörer med andra kulturformer välkomnas att söka. Vi ser gärna att kulturaktörer samarbetar över kulturformer och ni får gärna ansöka tillsammans, alternativt att ni i er ansökan uppger om ni kan tänka er att samarbeta med en annan kulturaktör eller helst genomför Omskaparprojekt själva.

Omskaparprojekt på Valboskolan

Var: Valboskolan ligger i Färgelanda
Veckodag: Onsdagar kl.07.50-13
När: Omstart onsdag den 15 januari och därefter Omskap en gång i veckan mellan v.10-13 med Omställning v.14
Årskurs: 4
Hel eller halvklass: Halvklass med 18 elever per grupp.
Kulturform: Inget specifikt önskemål från skolan. Vi ser gärna att kulturaktörer samarbetar över sina kulturformer och ni får gärna ansöka tillsammans, alternativt att ni i er ansökan uppger om ni kan tänka er att samarbeta med en annan kulturaktör eller helst genomför Omskaparprojekt själva.

Hur man ansöker

Kvalifikationer

De tre första Omskaparprojekten genomförs inte med medel för Skapande skola men tanken är att de ska kunna göra det framöver. För att kunna ta del av medel från Skapande skola måste man vara en professionell yrkesverksam kulturaktör. Kulturrådet, som delar ut det statliga bidraget, använder Arbetsförmedlingen Kulturs definition vilket innebär att kulturaktören har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller är huvudsakligen yrkesverksam inom sitt konstområde. Därutöver krävs det dokumenterad vana av arbete med barn och ungdomar. Vi vill därför att du i din ansökan tydligt redogör för om du uppfyller kraven för Skapande skola och om inte, vilken kvalifikation det är du saknar. Här kan du läsa om kraven för Skapande skola: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/bidrag/skapande-skola/ordlista/

Hur du ansöker

I ansökan önskar vi följande:
 • CV
 • Personligt brev med motivering om varför du vill göra ett Omskaparprojekt
 • Arbetsprov/ett litet smakprov på din konstnärliga verksamhet
 • Offert för det eller de Omskaparprojekt som du söker. Ange ditt timpris (inklusive moms) och hur många timmar som du uppskattar din arbetstid till
 • Ange tydligt i ansökan vilket eller vilka av de tre uppdragen du söker samt för vilket/vilka uppdrag du bifogar offert
Ansökan skickas till elin.sandstrom@sverigeskonsumenter.se Alternativt till: att Elin Sandström Sveriges Konsumenter Box 38001 100 64 Stockholm   Senast den 13 oktober vill vi ha din ansökan. Läs mer om Omskaparna här: www.omskaparna.se

Omfattning: Frilans.

Oändliga.

548 totalt antal visningar, 4 idag

Söka det här jobbet