Please login/register to apply for this job.
1 Sep 2018

Heltid Enhetschef vid avdelningen för samlingar och forskning – vikariat

STATENS HISTORISKA MUSEER – Postad av Kulturjobb Stockholm, Stockholms län, Sweden

Beskrivning av jobbet

Om dig

Eftersom enheten är nybildad och består av medarbetare som tidigare har ingått i olika avdelningar och myndigheter söker dig som har erfarenhet och är intresserad av verksamhet i förändring. Du ska också ha ett intresse för ledarskapsfrågor. Vi vill att du ska ha tidigare erfarenhet av att leda verksamhet av den typ som myndigheten bedriver med budget- och personalansvar. Det är meriterande att vara väl förtrogen med de huvudsakliga samlingar som myndigheten förvaltar. I tjänsten ingår arbete med att upprätthålla och utveckla nätverk och såväl nationella som internationella kontakter varför goda språkkunskaper är nödvändiga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och social kompetens vid tillsättandet av tjänsten.

Vi utgår från att du har en mycket god organisatorisk förmåga och kan arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med andra. Du bör dessutom vara ansvarskännande, lösningsorienterad samt ha förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Dina arbetsuppgifter

Avdelningen för Samlingar och forskning vid SHM består av tre enheter: enheten för FoU, enheten för kulturhistoriska samlingar och enheten för arkeologiska samlingar. Till enheten för kulturhistoriska samlingar söks en vikarierande enhetschef som tillsammans med avdelningschefen och avdelningens andra enhetschefer ska leda verksamheten. Cheferna vid avdelningen arbetar nära varandra och bildar ett team som gemensamt ansvarar för verksamheten.

Som enhetschef ska du i nära samarbete med avdelningschefen och de andra enhetscheferna utveckla och förvalta verksamheten så att avdelningen på ett effektivt sätt samordnas och får en väl fungerande linjeverksamhet. Du ska också analysera behov och ta initiativ till utvecklingsprojekt både inom avdelningen, i samverkan med andra avdelningar inom myndigheten samt med externa aktörer. Du ansvarar också för att enheten vid behov stödjer övrig verksamhet vid myndigheten. Du ska tillsammans med dina chefskollegor:

– fortsätta leda arbetet med att förvalta, vårda, bygga kunskap om, kontextualisera och tillgängliggöra de materiella och immateriella kulturarv som ingår i myndighetens samlingar och miljöer. I detta arbete ingår bl a att omhänderta redan fungerande rutiner samt att samordna och planera linjeverksamheten

– initiera och driva redan pågående och nya projekt

– bygga upp och utveckla såväl respektive enhet som den nya avdelningen och vid behov skapa arbetsrutiner som stödjer myndighetens matrisorganisation

– utveckla sammanhållningen av och kunskapsutbytet inom avdelningen och myndigheten

– arbeta fram gemensamma rutiner för samlingsförvaltning och bevarandefrågor.

Som enhetschef har du såväl budget- som personalansvar för din enhet. Du rapporterar till avdelningschef. I tjänster ingår också arbete i linjeverksamheten.

Övrigt

Anställningsvillkor

Anställningen är vikariat på heltid tidsbegränsat till ett år. Tillträde 1 oktober eller så snart som möjligt därefter.

Arbetsplats

Stockholm

Om oss

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet samt uppdragsverksamheten Arkeologerna. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum. Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt.

Kontaktinformation

Kontaktpersoner

Kent Andersson, Avdelningschef

08-519 56 60

Emelie Gloza, Personalspecialist

0851955607

Fackliga kontaktpersoner

Erica Nyström, SACO-S

08-519 557 35

Hur man ansöker

Sök jobbet senast 7 september 2018

Ansökan, inklusive meritförteckning, ska skickas till registrator@shmm.se och vara inkommen senast den 2018-09-07. Märk ansökan med ref.nr 211-790-2018 och skriv ref.nr och namn och ämne i ämnesraden i ditt e-postmeddelande.

Ange referens ref.nr 211-790-2018 + namn. Ansökan via e-post: registrator@shm.se

Jobbkategorier: Kulturföreningar/institutioner. Omfattning: Heltid.

Oändliga.

116 totalt antal visningar, 1 idag

Söka det här jobbet