Please login/register to apply for this job.
16 sep 2019

Frilans Dramatiker och regissörer till Techformance

Kultur i Väst – Postad av Sandra Fogel Överallt

Beskrivning av jobbet

Nu söker vi två dramatiker och två regissörer.
Vill du utmanas av möjligheterna som digitala plattformar kan ge, och kittlas av tanken att publiken tar makten i scenrummet?
Vi söker dig som nyfiket och fördomsfritt vill vara med och skapa ny scenkonst för barn och unga 10-12 år. 

Om Techformance

Techformance är ett digitalt verktyg och en arbetsmetod i mötet med traditionell scenkonst.
Med en ny interaktiv teknik kan Techformance utveckla det fysiska mötet med teatern, möjliggöra nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn. De unga erbjuds att gemensamt med skådespelare undersöka och påverka dramatiken. Med metoden kan vi bygga EN dörr in till scenrummet, en dörr för alla – vi bygger ut tillgängligheten. Vi gör det med interaktiv scenkonst!
Genom konkreta arbetsmetoder skapas nya möjliga förhållningssätt som scenkonstbranschen enkelt ska kunna använda sig av. Arbetet med att utveckla Techformance möjliggörs av ett treårigt stöd från Arvsfonden.

Målet med projektet är att ta fram en genomarbetad arbetsmetod med tillhörande webbapplikation.  Metoden verkar för att skapa förförståelse och förväntan för det som väntar vid föreställningen via den framtagna applikationen. Med verktyget kan man skapa en interaktiv föreställning där publiken får vara med och bestämma/välja hur handlingen ska gestaltas. Applikationen öppnar också för gamification-moment där publiken kollektivt eller enskilt kan påverka effekter och scenografi och understödjer dessutom förståelsen under föreställningens gång. Dessa funktioner ska vara valbara utifrån uppsättningens konstnärliga behov och innehåll. Målgrupp för projektet är barn och ungdomar 10-12 år med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

 

Utlysning // Två dramatiker

Utlysningen gäller projektets första år som är undersökande där manus prövas i en iterativ process tillsammans med en teknik- och teatergrupp.

Tanken är att två regissörer tillsammans med två dramatiker skapar olika situationer för att utmana teknikens möjligheter för publiken att interagera och påverka föreställningar. Detta förberedande arbete sker även med hjälp av referensgrupp.
Din roll blir att skriva laborativa manus som utmanar och testar teknik och skådespelare i workshops. Tema och ämne är fritt att välja, moraliska dilemman, statusförändringar och/eller magi är situationer som till exempel kan undersökas, hur publiken kan påverka och på vilket sätt detta handlande kan utmana/ spegla publiken.
Olika tänkta scenarier testas/repeteras i ett team med två regissörer, tre skådespelare, en tekniker och två dramatiker. Det följs av workshop/labb som ligger till grund för att utforma webbapp med olika funktioner som publiken har tillgång till via pekplattor.

Under första året genomförs fem olika workshops, med avstämningsmöten emellan, i de olika grupperna för att nå optimalt resultat där allas kompetenser fångas upp på vägen. I workshop/labb deltar samarbetspartners, specialkompetenser (bland annat dramatiker) och referensgrupp. Arbetet ligger till grund för webbapplikationens konstruktion och metodformulering som ska tas med som underlag för år två och år tre. Vid två workshops kommer en test- och referensgrupp bestående av barn mellan 10-12 år att testa och utmana materialet.

Din roll

 • Skriva laborativa manus för tre skådespelare som kommer ligga till grund för projektets första års workshops
 • Ingå i ett konstnärligt team
 • Delta i workshops/labb
 • Samarbeta med teater- och teknikgrupp
 • Arbetet pågår under ett år med start september 2019 och slut augusti 2020
 • Ersättning: 50 000 kr för manusarbete och workshops, fem tillfällen
 • Ersättning för resor tillkommer

 

Utlysning // Två regissörer

Utlysningen gäller projektets första år som är undersökande där manus prövas i en iterativ process tillsammans med en teknik- och teatergrupp.

Tanken är att två regissörer tillsammans med två dramatiker skapar olika situationer för att utmana teknikens möjligheter för publiken att interagera och påverka föreställningar. Detta förberedande arbete sker även med hjälp av referensgrupp.
Dramatiker kommer att skriva laborativa manus som utmanar och testar teknik och skådespelare i workshops. Tema och ämne är fritt att välja, moraliska dilemman, statusförändringar och/eller magi är situationer som till exempel kan undersökas, hur publiken kan påverka och på vilket sätt detta handlande kan utmana/ spegla publiken.
Olika tänkta scenarier testas/repeteras i ett team med två regissörer, tre skådespelare, en tekniker och två dramatiker. Det följs av workshop/labb som ligger till grund för att utforma en webbapplikation
med olika funktioner som publiken har tillgång till via pekplattor.

Under första året genomförs fem olika workshops, med avstämningsmöten emellan, i
de olika grupperna för att nå optimalt resultat där allas kompetenser fångas upp på
vägen. I workshop/labb deltar samarbetspartners, specialkompetenser (bland annat dramatiker) och referensgrupp. Arbetet ligger till grund för webbapplikationens konstruktion och metodformulering som ska tas med som underlag för år två och år tre. Vid två workshops kommer en test- och referensgrupp bestående av barn mellan 10-12 år att testa och utmana materialet

Din roll

 • Samarbeta med dramatiker och skådespelare
 • Ingå i ett konstnärligt team
 • Leda workshops labb
 • Samarbeta med teater- teknikgrupp
 • Arbetet kommer att pågå under ett år med start september 2019 och slut augusti 2020
 • ​Tider och dagar sätts i samråd med det konstnärliga teamet.
 • Ersättning 50 000 kr
 • Uppdraget innebär regiansvar och manusarbete med dramatiker, förberedelser och workshops fem tillfällen
 • ​Ersättning för resor tillkommer.

 

 

Hur man ansöker

Ansökan

Skriv en kort beskrivning om dig själv, några tankar som du får om projektet och hur du tidigare har jobbat med tillgänglighet och deltagarkultur och varför du vill vara med i Techformance. Bifoga CV och eventuella andra bilagor. Skicka in din ansökan senast den 23 september klockan 23.59 till: techformance@kulturivast.se Läs mer här: https://kulturivast.se/techformance/utlysning-dramatiker-och-regissorer-till-techformance

Jobbkategorier: Scenkonst. Omfattning: Frilans. Jobb taggar: regissör dramatiker scenkonst teater techfornmance.

Oändliga.

361 totalt antal visningar, 1 idag

Söka det här jobbet