Memory Wax – http://www.memorywax.com

Memory Wax är ett Malmöbaserat danskompani med ett starkt visuellt uttryck och ett avskalat, teatralt rörelsespråk.

Memory Wax grundades 2004 av Miguel Azcue och Johanna Jonasson och har sin bas i Malmö. Sedan starten har Memory Wax skapat ett flertal verk för barn, ungdom och vuxna. Verken har presenterats lokalt, nationellt och internationellt.

Memory Wax fokuserar också på att hitta nya och öppna plattformar för möten mellan publik och dans. Detta möte återspeglas i gruppens egna individuella projekt samt i organisationen av platsspecifika evenemang i samarbete med konstnärer, nätverk och kulturella utbyten.

Memory Wax platsannonser

Inga jobb hittades.