Kulturforvaltningen – http://www.kultur.sll.se

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare, med cirka 44 000 anställda. Stolta, delaktiga och ansvarstagande medarbetare är av stor betydelse för att nå verksamhetens mål. Trafik, vård, kultur och regionutveckling är huvudverksamheterna. Kulturförvaltningen består av tre enheter: administration och kommunikation, konstenheten och enheten för kultur- och föreningsstöd.

Kulturforvaltningen platsannonser

Inga jobb hittades.