Intercult – https://www.intercult.se

Intercult arbetar sedan 1996 från sitt kontor på Södermalm med interkulturella och internationella samarbeten.
Vi söker, driver och deltar i projekt. Vi tar avstamp i det lokala som vi tar vidare till det internationella.
Vi delar med oss av kompetens om hur man skapar interkulturella och internationella samarbeten till kulturaktörer i främst Stockholm, med ringar på vattnet nationellt.

Vi är ett Europa Direkt Informationskontor om EU till kultursektorn i Stockholm.

Vi är en hubb för internationella relationer och en plattform för möten för de som är intresserade av en utblick utanför Sveriges gränser. Just nu har vi tre EU projekt i huset och behöver förstärkning till den regionala delen av verksamheten i Europeiskt Resurscentrum för Kultur.

Intercult platsannonser

Inga jobb hittades.