Please login/register to apply for this job.
1 Sep 2017

Heltid Utredare

Lantmäteriet – Postad av Olof S Överallt

Beskrivning av jobbet

I arbetsuppgifterna ingår i första hand att självständigt ansvara för arkivutredning i förrättningshandläggningen. Utredningarna är av olika svårighetsgrad som kräver djupare efterforskningar bland gamla handlingar i våra arkiv. Du kommer utreda fastighetsrättsliga frågor som rör gränsers tillkomst, samfällighetsutredningar, servitututredningar, utredning av vattentillhörighet och fiskrätt m.m. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är beredning och granskning av moment i förrättningshandläggningen, ta emot kunder, göra utskick m.m. Arbetet innehåller administrativa arbetsuppgifter. Förrättningshandläggningen är till stor del teambaserat och sker i nära samarbete med förrättningslantmätare och andra experter som deltar i handläggningen. Du kommer ingå i nätverk med personer som har liknande arbetsuppgifter och få goda utvecklingsmöjligheter genom samarbete med kollegor, arbete i team och Lantmäteriets interna utbildningar. Arbetsuppgifternas innehåll kan variera över tiden.

Hur man ansöker

Du ansöker via länk i annonsen. Om du istället väljer att skicka ansökan per brev, märk då kuvertet och ansökan med referensnummer 302-2017/3944, senast 2017-09-18. Postadressen till oss är Lantmäteriet, 801 82 Gävle.

Omfattning: Heltid.

Oändliga.

401 totalt antal visningar, 1 idag

Söka det här jobbet