Please login/register to apply for this job.
5 Jun 2017

Deltid Koordinator/kommunikatör

Skånes Konstförening – Postad av skaneskonst Malmö, Skåne län, Sweden

Beskrivning av jobbet

Skånes Konsförening

Skånes konstförening är en ideell förening med hemvist på Bragegatan 15 i Malmö. Här har vi stora utställningslokaler som vi använder för utställningar, programverksamhet och projekt. Föreningen har en lång historia och grundades av det Skånska Konstnärslaget redan 1904. Vi har alltsedan dess, genom vår utställnings- och programverksamhet, haft en framträdande position i stadens och regionens konstliv. Vårt syfte är och har alltid varit att främja samtidskonsten i Skåne. Vår verksamhet finansieras med bidrag från Statens Kulturråd, Region Skåne och Malmö Stad. Därutöver finansieras enskilda projekt, arrangemang och samarbeten ibland av ytterligare andra bidragsgivare.
Anställningsgrad och ersättning
40% av en heltidstjänst. Månadslön för heltid 24 200
Profil
Koordinatorn har ansvaret för att det praktiska arbetet koordineras över tid. Hen planerar och följer upp kontakter med konstnärer och andra deltagare inför utställningar och programpunkter. Koordineringen avser även hantering av informationsflöden mellan styrelse, anställda och deltagare i utställningar och program.
Koordinatorn har huvudansvaret för att att kommunicera Skånes konstförenings verksamhet till olika publiker.
Arbetsuppgifter
Koordinatorn har det främsta ansvaret för kommunikation och marknadsföring, vilket även avser uppdatering av kalendariet och ansvarar för presskontakter, kontinuerliga nyhetsutskick samt mejlutskick till styrelsen. Hen ska således vara föreningens röst i sociala medier och andra sociala forum, och kommunicera dess verksamhet via hemsida, presskontakter, personliga möten och andra kommunikationsvägar.
Koordinatorn ska ha en god kommunikation med övriga anställda om utställningarnas textproduktion, koordinatorn har då ansvaret för att redigera och publicera informationen. Hen ska stötta styrelsearbetet med organisering av protokoll och styrelsedokument. I samråd med verksamhetsledare ska koordinatorn förbereda och följa upp styrelseuppgifter, samt bistå i arbetet med verksamhetsberättelse, ansökningar, rapporter mm. Koordinatorn ska, med stöd från verksamhetsledare, kontinuerligt söka finansiering till verksamheten. Koordinatorn sätter samman vaktschema över de lördagar och söndagar då styrelsen vaktar. Hen ska även tillsammans med verksamhetsledare ansvara för iordningställande inför arrangemang.
Arbetstiderna är flexibla och helg och kvällstjänstgöring förekommer.
Kompetenser
Koordinatorn bör ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, på svenska och engelska (samt gärna ytterligare språk). Hen ska också ha god förmåga att sammanställa information i kommunikationssyfte. Den som söker tjänsten bör ha erfarenheter av att arbeta med Indesign, Photoshop, Word och Excel.
Koordinatorn bör kunna hantera många parallella processer simultant, som hen också bör kunna koordinera löpande. God organisatorisk förmåga, och förmåga att planera det egna arbetet är därför önskvärt.
Koordinatorn arbetar med många olika personer samtidigt, i olika former (redaktionellt arbete, installationsprocesser mm), och bör därför ha en god förmåga att samarbeta.
Koordinatorn använder sina kontakter på ett aktivt sätt, och kommer med förslag och infall som kan få arbetsprocesser att löpa mer effektivt, och som påverkar den konstnärliga kvalitén på verksamheten på ett positivt sätt.
Kunskaper om foto- (och eventuellt video)redigering, grafisk formgivning (för enklare trycksaker såväl som för internet) är meriterande.
Tidigare erfarenheter
Närliggande erfarenheter av administrativt arbete, helst inom kultursfären. Personen som söker bör ha erfarenhet av att söka finansiering.
Den som söker bör ha studerat konstvetenskap, fri konst, kulturadministration eller annan utbildning som ger perspektiv på att arbeta med och producera kultur.
Ett stort kontaktnät, relevant för en konstinstitution, i Sverige och internationellt är önskvärt, liksom kontakter och kännedom om personer, företag och organisationer som kan vara lämpliga under produktion av utställningar och programpunkter.

Hur man ansöker

Ansökan Ansökan ska bestå av CV med referenser, och ett personligt brev där den sökande beskriver tidigare erfarenheter och varför hen söker tjänsten som koordinator.
Maila ansökan till info@skaneskonst.se senast den 26 juni, skriv “Ansökan koordinator “ i ämnesraden. Intervjuer kommer att hållas den 28 och 29 juni, på Skånes konstförening eller via skype.

Jobbkategorier: Kulturföreningar/institutioner. Omfattning: Deltid.

Oändliga.

284 totalt antal visningar, 3 idag

Söka det här jobbet