Please login/register to apply for this job.
7 Jun 2017

Temporärt Antikvarie (arkeologi) vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå

Ålands landskapsregering – Postad av Kulturjobb Ålands landsbygd, Åland Islands

Beskrivning av jobbet

Ålands landskapsregering är en av Ålands största arbetsgivare och har ständigt behov av nya medarbetare. Genom att arbeta hos oss har du möjlighet att vara med och påverka och bidra till morgondagens Åland. Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av 6 avdelningar;

– regeringskansliet

– finansavdelningen

– social- och miljöavdelningen

– utbildnings- och kulturavdelningen

– näringsavdelningen

– infrastrukturavdelningen

samt lagberedningen

Vår verksamhet omfattar många olika områden och vi har en stor bredd av olika yrkesroller. Till utbildnings- och kulturavdelningens (där tjänsten ingår) övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden. Enheten för kulturarvsförvaltning handlägger ärenden inom arkeologi, byggnadsarv, kulturmiljö och samhällsplanering och är placerad inom kulturbyrån vid utbildnings- och kulturavdelningen.

Läs mer på http://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Till antikvariens verksamhetsområde hör att självständigt planera, genomföra och avrapportera arkeologiska utrednings- och undersökningsprojekt (samtliga arkeologiska tidsperioder), samt delta i säsongens andra undersökningsprojekt.

Som antikvarie kommer du att:

– arbeta i ett brett samhällsperspektiv i samråd med fastighetsägare och kommuner, bl.a. med framtagning av information

– bereda ärenden för föredragande främst gällande fornlämningar och skogsbruk

– ta fram fakta och information gällande arkeologiska undersökningar och arbeta aktivt med kunskapsuppbyggnad och förmedling av arkeologiska undersökningar samt fornminnesvård

Behörighetskrav är högskoleexamen i ämnet arkeologi med minst fyra års heltidsstudier samt erfarenhet av fältarkeologi. Körkort är ett krav. Erfarenhet av arbete i projektledande ställning och i arkeologiska utredningar samt i GIS-miljö är meriterande. God samarbets- och organisationsförmåga samt att uttrycka sig i tal och skrift är grundläggande. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska.

Körkort

B

Arbetslivserfarenhet

Antikvarie: erfarenhet efterfrågas

Om lön

Lön i enlighet med löneklass A 23 (f.n. 2 978,12 – 3 769,76 euro/mån inkl. allmänt lönetillägg)

Om anställningsvillkor

1.7-31.12.2017 eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Kontaktinformation

Kontaktpersoner

Mikko Helminen, Enhetschef för kulturarvsförvaltningen, +358 1825448mikko.helminen@regeringen.ax

Hur man ansöker

Sök jobbet senast 22 juni 2017

Ansökan via e-post: registrator@regeringen.ax Ansökningshandlingarna skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 22.06.2017 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till: registrator@regeringen.ax eller Ålands landskapsregering PB 1060 AX-22111 MARIEHAMN

Jobbkategorier: Kulturmiljö. Omfattning: Temporärt.

Oändliga.

70 totalt antal visningar, 3 idag

Söka det här jobbet